Něco málo o nás

Pedagogická činnost katedry germanistiky a slavistiky je soustředěna na bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi (CJKP) s profilovým jazykem němčinou nebo ruštinou a dále na navazující magisterský studijní program Areálová studia: bavorská studia. Moderní studijní program (výuka překladu a tlumočení v jazykových laboratořích, propojení výuky s praxí, zkušení rodilí mluvčí) rozvíjí jazykové kompetence pro uplatnění v cestovním ruchu, lázeňství, kulturních a vzdělávacích institucích, jakož i ve firmách na různých pozicích. Studenti bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi absolvují též řadu předmětů v anglickém jazyce a vybrané semináře Fakulty ekonomické ZČU, čímž jsou vybaveni výbornou znalostí dvou cizích jazyků, znalostmi reálií, ekonomických a územních souvislostí. Absolventi nacházejí široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru. Navazující magisterské studium prohlubuje aktivní komunikaci v obecné a odborné němčině a podle zaměření (komerčně-administrativní blok nebo kulturně-historický blok) poskytuje schopnost orientace v hospodářském, kulturním a společensko-politickém životě německy mluvících zemí, zejména ve vztahu mezi jihoněmeckým prostorem a Českou republikou.

Bloky jazykových předmětů se KGS podílí mj. na výuce v bakalářském oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia. Vyučující katedry zajišťují výuku odborného jazyka pro studenty humanistiky, archeologie, historie, mezinárodních vztahů, politologie, sociální a kulturní antropologie. Studenti doktorských programů Fakulty filozofické ZČU mohou na KGS absolvovat předměty Němčina pro doktorandy nebo Ruština pro doktorandy.