Setkejte se s námi

Členové katedry i studenti se účastní konferencí a vědecko-výzkumných aktivit jak v rámci Západočeské univerzity v Plzni, tak na odborných pracovištích v ČR i v zahraničí. Zmínit lze každoroční Česko-bavorské studentské sympozium v Plzni, workshopy s Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (simulační hra Katastrophenschutz v letech 2022-2023) nebo spolupráci se Svazem germanistů ČR (spolupořádání konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen aj.).
Katedra pravidelně spolu s dalšími filologickými pracovišti Fakulty filozofické ZČU pořádá konferenci ProfiLingua. Uveďme příklady témat této konference: Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic (konference 2016 věnovaná odkazu Karla IV.), Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století (2018), Cesty k porozumění textu (první hybridní konference katedry 2021), Nové technologie a nové didaktické přístupy ve výuce odborného jazyka (2023).