Centrum interregionálního výzkumu

Zkoumání, objevování, hledání stop: Plzeňské „Centrum meziregionálního výzkumu“ nahlíží na bavorsko-české pohraničí z různých úhlů pohledu

„Centrum meziregionálního výzkumu“ – toto akademické pracoviště na Západočeské univerzitě od roku 2018 koordinuje činnost germanistů, slavistů, antropologů, historiků, politologů a archeologů, kteří se zabývají bavorsko-českou kontaktní oblastí. Projekty, na kterých se v centru pracuje, jsou tematicky široké: ať už jde o dvojjazyčné vydání nově objevené kroniky uprchlíků, sestavení mnohonárodnostní kuchařky Tachovska nebo trasování zapomenutých míst v pohraničí. – spoluprací různých oborů vznikají zcela nové pohledy na pohnutou historii bavorsko-českého pomezí a lidí, kteří na něm žijí.