Oddělení germanistiky

Pracovníci oddělení germanistiky spolupracují s odborníky nejen z českých filozofických fakult a akademických ústavů, ale rozvíjejí vztahy i s germanistickými a slavistickými pracovišti na zahraničních univerzitách (Augsburg, Ludwigsburg, Řezno, Mnichov, Černovice atd.), jezdí na pravidelné stáže a organizují workshopy.

Z pestré publikační činnosti pracovníků oddělení germanistiky uveďme:

  • Šumavská literatura jako regionální literatura středoevropské periferie
  • Německo-slovanské vztahy v meziválečných komparatistických syntézách
  • Grenz-Motive in der Legende der Madonna von Neukirchen und Loučim
  • Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek
  • Das Bild der Tschechen in der ostbayerischen Festspielkultur
  • Zur Variantenschreibung in der gegenwärtigen deutschen Orthographie
  • hesla k autorům ve Slovníku německy píšících spisovatelů
  • Hospodářská němčina (nejen) pro bakaláře

 

Studenti mají rovněž možnost vyjet na zahraniční partnerskou univerzitu (např. Řezno, Chemnitz, Bayreuth, Ludwigsburg). Obvykle se jedná o jedno- až dvousemestrální studium v rámci programu Erasmus+. O kvalitě studia na KGS svědčí i skutečnost, že někteří absolventi úspěšně pokračují v navazujícím studiu v zahraničí (mj. Bayreuth, Eichstätt, Helsinki).