vyuka

Poskytujeme vzdělání

Obory, které jinde nenajdete

Pedagogická činnost katedry germanistiky a slavistiky je soustředěna na bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi (CJKP) s profilovým jazykem němčinou nebo ruštinou a dále na navazující magisterský studijní program Areálová studia: bavorská studia. Moderní studijní program (výuka překladu a tlumočení v jazykových laboratořích, propojení výuky s praxí, zkušení rodilí mluvčí) rozvíjí jazykové kompetence pro uplatnění v cestovním ruchu, lázeňství, kulturních a vzdělávacích institucích, jakož i ve firmách na různých pozicích.

Studenti bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi absolvují též řadu předmětů v anglickém jazyce a vybrané semináře Fakulty ekonomické ZČU, čímž jsou vybaveni výbornou znalostí dvou cizích jazyků, znalostmi reálií, ekonomických a územních souvislostí. Absolventi nacházejí široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru. Navazující magisterské studium prohlubuje aktivní komunikaci v obecné a odborné němčině a podle zaměření (komerčně-administrativní blok nebo kulturně-historický blok) poskytuje schopnost orientace v hospodářském, kulturním a společensko-politickém životě německy mluvících zemí, zejména ve vztahu mezi jihoněmeckým prostorem a Českou republikou.