hero_kgs_1920x825

Katedra germanistiky a slavistiky

„Hranice mého jazyka znamenají limity mého světa“.
Ludwig Wittgenstein

Filologické pracoviště, pěstující lingvistické, literárněvědné a kulturněhistorické disciplíny se zaměřením na germanistiku, germanobohemistiku, germanoslavistiku a rusistiku.

loga_etz