vyzkum_1920x630

Výzkum na KGS

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost katedry se zaměřuje na konfrontační lingvistiku, literární komparatistiku, výzkum odborného stylu a kulturní historii (prohloubeně ve vztahu k regionu západních Čech a Bavorska). Katedra se zapojuje do vědecko-výzkumných aktivit a projektů jak v rámci Západočeské univerzity v Plzni, tak udržuje kontakty s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí. KGS pořádá pravidelně spolu s dalšími filologickými pracovišti Fakulty filozofické ZČU konferenci ProfiLingua, zapojuje se do česko-bavorských projektů, organizuje každoročně Česko-bavorské studentské sympozium v Plzni, účastní se činnosti Svazu germanistů ČR (spolupořádání konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen aj.).