CIZÍ JAZYKY PRO KOMERČNÍ PRAXI - NĚMČINA

Popis

Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, základy ekonomie, podnikové ekonomiky a marketingu, obchodní právo, počítačové zpracování textu a základy překladatelské a tlumočnické činnosti.lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů a komunikaci ve firemní praxi. Studium vedle toho přesahuje do základů ekonomie, podnikové ekonomiky a marketingu, obchodního práva, počítačového zpracování textu a základů překladatelské a tlumočnické činnosti. Uchazeči musí vedle kulturního, historického a geografického přehledu daných oblastí projevit samozřejmě i dobré jazykové znalosti, u angličtiny i němčiny na úrovni B2.

Co se naučím

Naučíte se perfektně komunikovat v angličtině a němčině na úrovni C1 v ústním i písemném projevu. Osvojíte si teoretické i praktické zkušenosti základních jazykových rovin, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikologie a stylistika. Získáte rozsáhlé poznatky o specificích obchodní a podnikové praxe v anglicky a německy mluvících zemích a v Evropské unii a seznámíte se i s kulturními reáliemi daných oblastí.

Jak se uplatním

Absolventi naleznou široké uplatnění v prostředí managementu firem, vnitrostátních i mezinárodních institucích, např. ve sféře obchodu a služeb, v bankovnictví, pojišťovnictví, advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů zaměřených zvláště na aplikovanou lingvistiku, učitelství, či jiných humanitních oborů.