NMgr_studium_web

Navazující magisterské studium

Areálová studia: Bavorská studia

Magisterský studijní obor Areálová studia: Bavorská studia je výsledkem spolupráce FF ZČU s univerzitami v Regensburgu a Augsburgu, ale také s inovativními firmami, kulturními a správními institucemi, jejichž odborníci seznamují studující ve speciálních   přednáškových cyklech a na odborných stážích s poznatky a zkušenostmi ze své činnosti. Interdisciplinární zaměření oboru otevírá široký prostor pro myšlení v souvislostech a řešení rozmanitých komplexních problémů. Orientace na praxi umožňuje již v době studia naplňovat hlavní poslání oboru: v mezinárodním prostředí prošlapávat cesty od člověka k člověku a zároveň artikulovat rozmanité zájmy, ale i odpovědnost společnosti jako celku.