Oddělení slavistiky

Vědecko-výzkumná činnost oddělení slavistiky se zaměřuje na kognitivní lingvistiku, na výzkum valence v ruském a českém jazyce, na analýzu mluveného projevu ruskojazyčných emigrantů v ČR, na historické kontakty s rusky mluvícími oblastmi a na současné ruské drama.

Oddělení slavistiky pěstuje kontakty s českými i zahraničními slavistickými pracovišti, především s univerzitami ve městech Perejaslav (Ukrajina), Kirov (RF) a Petrozavodsk (RF). Smlouva o vzájemné spolupráci je navázána rovněž se slavistickými pracovišti na univerzitách v Drážďanech, Rize, Tartu a Prešově. Studenti ruského jazyka mají možnost absolvovat na těchto univerzitách studijní stáž v rámci programu INTER, popř. Erasmus+, pracovníci oddělení slavistiky jezdí na stáže a účastní se konferencí, pořádaných těmito zahraničními univerzitami. Za zmínku určitě stojí online akce «Диалоги с Россией» (23. – 24.11.2020), v rámci které měli studenti ZČU možnost setkat se s vyučujícími ruského jazyka a literatury z univerzity v Kirově a online absolvovat řadu zajímavých a přínosných seminářů a workshopů.

KGS se rovněž podílí na zajištění výuky a exkurzí (Plzeň, Plzeňské historické podzemí, zámek Kozel, Karlovy Vary) pro zahraniční studenty oborů filologie a mezinárodní vztahy, kteří přijížděli a přijíždějí na krátkodobé studijní pobyty na Fakultu filozofickou. Jedná se především o studenty partnerských univerzit v následujících městech: Perejaslav (Ukrajina), Kirov (RF), Karačajevsk (RF) a Osh (Kyrgyzstán).

Z publikační činnosti pracovníků oddělení slavistiky lze uvést:

  • Kognitivní aspekty hmatu a doteku jako zdroje jazykových reflexí (2017)
  • Valence sloves umístění v ruštině, češtině a němčině (2012)
  • Ruština pro mezinárodní vztahy (2008)
  • Ruská gramatika ve cvičeních (2012)
  • Istoriya Rossii (2014)
  • (R)evoluce v současném ruskojazyčném divadle a dramatu (2017)
  • Bohemismy v mluveném projevu ruskojazyčných obyvatel západních Čech (2018)
  • Vzpomínky ze zajetí (2022)